[HP] 가장 강력한 성능, 가장 안정적인 환경. HP ENVY DESKTOP 행사기간 : 2020-11-01 ~ 2020-11-30
  • 행사 응모 의사가 없다고 판단되는 무성의한 댓글은 당첨자 수 미달이라도 당첨에서 제외될 수 있습니다.
  • 행사는 공급처 사정에 따라 변경 또는 조기 종료 될 수 있습니다.
  • 행사 제품 반품/취소 시 경품도 함께 반품하셔야 합니다.
  • 경품은 당첨자 공지에 경품수령 동의 댓글을 작성해 주신 당첨자에게 착불 발송 됩니다.
  • 경품 금액이 5만원 초과인 경우 제세공과금(경품 가격의 22%)이 청구됩니다.
  • 회원 전용 행사로 비회원, 네이버페이 구매 고객은 행사 대상에서 제외됩니다.

*광고/욕설/비방이나 목적에 맞지 않는 글은 관리자에 의해 삭제될 수 있습니다.

작성자 내용 작성일
finalc*** 공유 이벤트 참여합니다.

https://www.facebook.com/skygoon/posts/223557552493290

https://twitter.com/finalcain1/status/1332584487742390272

https://blog.naver.com/finalcain/222156991240

http://blog.daum.net/finalcain/60
  20-11-28 16:20:55
yewtree*** 공유 이벤트 참여 합니다. 항상 좋은 이벤트 진행 감사합니다 :)

https://blog.naver.com/ant3247/222156832235

http://ant3247.egloos.com/3194798

https://cafe.naver.com/enuriprosumer/88574

https://cafe.naver.com/danawaevent/86464

http://blog.daum.net/yewtree923/4

  20-11-28 11:45:14
iamlo*** 02. 공유 이벤트 참여합니다~ ^ㅡ^/

https://blog.naver.com/spdlqtpzjsem/222152174816

http://www.ppomppu.co.kr/zboard/view.php?id=event2&no=71712

https://cafe.naver.com/overcool/45873

https://cafe.naver.com/mayadynamic/231

https://cafe.naver.com/danawaevent/86415

https://cafe.naver.com/easyelecshopping/6428
  20-11-28 07:30:56
kama*** 공유 이벤트 참여합니다.

https://www.facebook.com/gyeongryeol.oh/posts/3583933561682816
https://twitter.com/Ericbrain/status/1332362127617662976
https://story.kakao.com/kama136/e1e53GPFCU0
https://blog.naver.com/kama136/222156640136
  20-11-28 01:38:11
film2*** 공유 이벤트 참여해요 ^^

https://www.facebook.com/rainman0063/posts/4563339893740924
  20-11-27 12:53:15
sunny*** 공유 이벤트 응모합니다.

https://www.instagram.com/p/CICahO4Aypd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/dany.kang.758/posts/215659063299497
https://cafe.naver.com/cosmania/31073922
https://cafe.naver.com/hanjungpa/13
  20-11-26 13:19:02
kcompuz*** 참여합니다.

https://blog.naver.com/o3ks/222155015542
https://okkks.tistory.com/1438
https://twitter.com/NUNSOKSESANG/status/1331791041846906880
https://www.instagram.com/p/CICa9t6je-L/
  20-11-26 12:06:25
film2*** 컴퓨존 이벤트 소식을 공유합니다. https://www.facebook.com/rainman0063/posts/4558596287548618   20-11-26 11:36:47
ppp12*** 02 공유 이벤트 응모합니다.

네이버블로그 : https://blog.naver.com/mg_17/222154944624
네이버포스트 : https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=30072121&memberNo=48384459
페이스북 : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=196625568693777&id=100050390043531
인스타그램 : https://www.instagram.com/p/CICTii9HYLy/?utm_source=ig_web_copy_link
다나와 : http://dpg.danawa.com/bbs/view?boardSeq=129&listSeq=4499629
뽐뿌 : http://www.ppomppu.co.kr/zboard/view.php?id=event2&no=71762&slave=off
루리웹 : https://bbs.ruliweb.com/community/board/300141/read/30611448
  20-11-26 11:01:20
Santor*** 공유 이벤트 참여합니다.
http://blog.daum.net/rilakkuma/162
  20-11-25 22:43:08
dusals*** 공유이벤트 참여합니다^^

https://blog.naver.com/yeon_1212/222154115140
  20-11-25 14:04:38
miokk*** 공유 이벤트 참여합니다♡
https://m.blog.naver.com/s2miokkang/222152839344?afterWebWrite=true
  20-11-24 08:30:16
con*** 공유이벤트 참여 합니다. ^^

http://howtodoit.kr/Community/15
  20-11-23 16:57:09
zom*** 공유 이벤트 참여합니다
https://www.facebook.com/GanaRyuu/posts/876033656542340
  20-11-23 16:48:15
kyo*** 소중한 공유 이벤트 참여합니다. 감사합니다.

https://blog.naver.com/kyolmh/222150992930

https://blog.naver.com/pdy1833/222150994484

https://blog.naver.com/2dong1000/222150995186
  20-11-22 04:25:49
nlit*** https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1334272736923995&id=100010238436416

http://dpg.danawa.com/bbs/view?boardSeq=129&listSeq=4491096

https://blog.naver.com/redwayeast/222149132812

https://blog.naver.com/hw95412/222149146856

https://redwayeast.tistory.com/2

이벤트 참여합니다!
  20-11-19 23:48:53
dadumb*** https://m.blog.naver.com/wldnd436/222149079858?afterWebWrite=true

공유이벤트 참여합니다. 컴퓨존 화이팅
  20-11-19 22:43:47
yamch*** 공유이벤트참여합니당~

https://blog.naver.com/hop1404/222147489194
  20-11-18 11:44:49
bytae*** 공유 이벤트 참여합니다.

https://blog.naver.com/eldalfl65/222144802000
  20-11-17 10:48:24
ahea*** 공유 이벤트 참여합니다.

https://blog.naver.com/eldalfl65/222144802000
  20-11-15 15:03:31
1 2
/ 총 2페이지