ASUS 사은품, 댓글 이벤트 행사기간 : 2024-06-24 ~ 2024-07-15
컴퓨존 행사규정 안내
  • 행사는 공급처 사정에 따라 변경 또는 조기 종료 될 수 있습니다.
  • 행사 제품 반품/취소 시 경품도 함께 반품하셔야 합니다.
  • 행사 응모 의사가 없다고 판단되는 무성의한 댓글은 당첨자 수 미달이라도 당첨에서 제외될 수 있습니다.
  • 행사 제품 반품/취소 시 경품도 함께 반품하셔야 합니다.
  • 경품은 당첨자 공지에 경품수령 동의 댓글을 작성해 주신 당첨자에게 착불 발송 됩니다.
  • 경품 금액이 5만원 초과인 경우 제세공과금(경품 가격의 22%)이 청구됩니다.
  • 회원 전용 행사로 비회원, 네이버페이 구매 고객은 행사 대상에서 제외됩니다. (일부 사은품 증정 행사의 경우 네이버페이 구매 고객도 행사 대상에 포함되며, 대상 행사는 영업담당자에게 문의)

*광고/욕설/비방이나 목적에 맞지 않는 글은 관리자에 의해 삭제될 수 있습니다.

작성자 내용 작성일
ksb2912*** 이벤트 참여해봐요

https://blog.naver.com/gjsonksj7/223513960430

https://blog.naver.com/jangbh53/223491928831

https://blog.naver.com/dumbyoe/223506589635

https://www.instagram.com/p/C8zMFg-PHb_/?igsh=ODhicTVwdHZ5ZzJm

https://www.facebook.com/gyeongryeol.oh/posts/pfbid0MkT56AgYaL7hXABiiCWeVXJXoJoDwEd1r1EHCPYp7qBXnxMJN2S111gpXNqjZ9uvl  
24-07-15 23:56:40
city0*** 블로그 참여 합니다.

https://blog.naver.com/pegasus0083/223513990728  
24-07-15 23:48:46
ksd*** https://kyhouse2220.blogspot.com/2024/07/asus.html

블로그 이벤트 홍보 참여~  
24-07-15 23:27:04
maguja*** https://blog.naver.com/gjsonksj7/223513960430
이벤트참여합니다  
24-07-15 23:19:20
kys*** 소문내기 참여합니다!
https://blog.naver.com/kysfmy/223513952218  
24-07-15 23:14:35
Nav48319*** https://blog.naver.com/kyjmy/223513949705

참여합니다~!!  
24-07-15 23:08:29
mean*** 참여합니다!!

https://www.instagram.com/p/C8zMFg-PHb_/?igsh=ODhicTVwdHZ5ZzJm
https://www.facebook.com/share/b9zfcFVK9m8D8Lwu/?mibextid=oFDknk
https://www.facebook.com/ljwzxcv2/posts/pfbid02QKJ1gUhBij5L3nu2KjLypYi9Sd9Y3vx4FHNBR8zevQqMwM93iHwcj6PUaXRQixjCl
https://blog.naver.com/dumbyoe/223506589635
https://blog.naver.com/meanw08/223513589566
https://blog.naver.com/parkxinae/223495609388
https://blog.naver.com/ilbong888/223495607445
 
24-07-15 17:08:55
kama*** 참여합니다.
https://www.facebook.com/gyeongryeol.oh/posts/pfbid0MkT56AgYaL7hXABiiCWeVXJXoJoDwEd1r1EHCPYp7qBXnxMJN2S111gpXNqjZ9uvl
https://x.com/Ericbrain/status/1812550324944793736
https://blog.naver.com/kama136/223512868520  
24-07-15 03:11:44
finalc*** 참여합니다

네이버 https://blog.naver.com/finalcain/223511617300

트위터 https://x.com/finalcain1/status/1812096938583740841

페이스북 https://www.facebook.com/skygoon/posts/pfbid0GBBogZkM5mmnz1a4MmQD7PoyiSCAY71UmuwrjhobD9WDdXAoZyu1TGzsRCZMH3Wkl?locale=ko_KR
 
24-07-13 21:10:47
Kko3617763*** https://www.facebook.com/daehyeon.go.9/posts/7650044355104166?ref=embed_post

이벤트 참여합니다~!


 
24-07-11 17:59:52
tjals2*** https://blog.naver.com/wldnd436/223506592737

이벤트 참여할게요~  
24-07-09 12:57:03
dadumb*** https://blog.naver.com/dumbyoe/223506589635

이벤트 참여합니다!.

 
24-07-09 12:54:17
up*** 이벤트 참여합니다! 수정!  
24-07-08 15:26:36
alskdjfh*** 이벤트 참여합니다
https://www.facebook.com/ljwzxcv2/posts/pfbid02QKJ1gUhBij5L3nu2KjLypYi9Sd9Y3vx4FHNBR8zevQqMwM93iHwcj6PUaXRQixjCl  
24-06-30 18:15:23
zxcvbnm6*** 소문내기 참여
https://www.facebook.com/jinwoo1759/posts/pfbid0PNueWmjapjymdsTVjkG5SBGCi9DUBww39Z4paY3uV5bt8md9nWyomwXnDSYhrwj2l  
24-06-30 18:10:19
hyunsuk8*** 소문내기 참여합니다!!

https://parkxinae.tistory.com/8
https://hyunsuk8798.tistory.com/8

https://blog.naver.com/hyunsuk8798/223495605678
https://blog.naver.com/ilbong888/223495607445
https://blog.naver.com/lucky9998/223495608590

https://blog.naver.com/parkxinae/223495609388
https://blog.naver.com/bse2986/223495610220

https://story.kakao.com/_K7gXW9/a3ap1XhGaf0

https://www.instagram.com/p/C8zMQVay22e/?igsh=cTZ0YWVvM2psaXNn
https://www.instagram.com/p/C8zMLN8SNvG/?igsh=MXFqaWlkaWE4eXBzbA==
https://www.instagram.com/p/C8zMFg-PHb_/?igsh=ODhicTVwdHZ5ZzJm

https://www.facebook.com/share/p/wrY5vHoWW5TMfBx2/?mibextid=oFDknk
https://www.facebook.com/share/p/wrY5vHoWW5TMfBx2/?mibextid=oFDknk
https://www.facebook.com/share/p/Stn7RZmJpW5fTMw4/?mibextid=oFDknk  
24-06-29 21:41:53
aka*** 이벤트 참여하고갑니다.
https://blog.naver.com/bs_mania/223492925054  
24-06-27 11:24:19
rtg*** 참여합니다~ 대박나세요~
https://blog.naver.com/rtgh26/223492622653  
24-06-27 02:09:52
jangb*** 소문내기 참여합니다.
https://blog.naver.com/jangbh53/223491928831  
24-06-26 14:07:20
dlrudgns1*** 이벤트 참여합니다
https://www.facebook.com/share/b9zfcFVK9m8D8Lwu/?mibextid=oFDknk  
24-06-25 18:10:53
1 2
/ 총 2페이지